fbpx

De Kinderkolonie groep 6

  1. Home »
  2. Scholen »
  3. Basisonderwijs »
  4. De Kinderkolonie groep 6

De Kinderkolonie groep 6

Op actieve en speelse wijze maken je leerlingen kennis met het leven van kinderen rond 1830 in de kolonie Veenhuizen. Dit doen ze op een unieke historische locatie: één van de originele gestichten uit 1823.
Het programma bestaat uit drie lessen. Tijdens de voorbereidende les op school maken de leerlingen kennis met de situatie in Nederland begin 19e eeuw. Er is aandacht voor de Maatschappij van Weldadigheid, het dagelijks leven in de weeshuizen in Amsterdam en de transporten van de wezen naar Veenhuizen. Bij deze les horen o.a. een PowerPointpresentatie en een voorleesverhaal, geschreven door Martine Letterie.

Tijdens de museumles kruipen de leerlingen in de huid van de ‘weezen, vondelingen en verlatene kinderen’ en ontdekken ze hoe het leven er 200 jaar geleden uitzag. Speelse en meer serieuze opdrachten en activiteiten wisselen elkaar af en staan allemaal in het teken van onderzoekend en ervaringsgericht leren. Weer terug op school verwerken de leerlingen de opgedane kennis over het leven van de weeskinderen in een hoorspel, een dramaopdracht of creatieve opdracht waarbij ze gebruikmaken van de foto die in het museum is genomen.

Groep
Groep 6, ook geschikt voor groep 5 en 7 in geval van combinatieklassen.
Maximaal 1 groep per keer (ca 30 leerlingen).

Kosten
€5,-

Duur
Voorbereidende les: 45 minuten
Museumbezoek: 120 minuten
Verwerkingsles: 45 minuten
Totaal: ca. 3 uur en 30 minuten

Begeleiding in het museum
Je groep wordt begeleid door ervaren rondleiders.
Wij verzoeken je om per 15 leerlingen één volwassen begeleider mee te brengen.

De Kinderkolonie sluit aan bij de volgende kerndoelen
2. De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
3. De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.
4. De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
50. De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.
51. De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
52. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de verschillende tijdvakken.
53. De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.
54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

De Kinderkolonie sluit aan bij de canon van Drenthe en bij de canon van de gemeente Noordenveld.

Lesmateriaal
Om de les in het museum goed tot zijn recht te laten komen en de leerlingen het maximale uit het bezoek te kunnen laten halen, is het belangrijk dat het museumbezoek op school goed wordt voorbereid en ingeleid. De voorbereidende les is lesstofvervangend en vakoverstijgend en duurt ongeveer 45 minuten.

De lesbrief en de bijbehorende Powerpointpresentatie zijn hieronder te downloaden.

Pagina delen

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Oude Gracht 1, 9341 AA Veenhuizen, tel: 0592 - 388264, info@gevangenismuseum.nl

Volg ons
Volg ons

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Contact gegevens

Oude Gracht 1

9341 AA Veenhuizen

Tel: 0592 - 388264

info@gevangenismuseum.nl