« overzicht

Steun het museum

 1. Home »
 2. Over het museum »
 3. Steun het museum

Steun het museum

Vrienden van het museum

De Vereniging van Vrienden van het Gevangenismuseum steunt de activiteiten van het Gevangenismuseum. De vrienden vormen het klankbord voor het museum, werken aan de promotie, realiseren schenkingen en organiseren jaarlijks een studiebijeenkomst (de zogenaamde Spinhuislezing). Ook maken zij de verwerving van objecten voor de vaste collectie mede mogelijk.

Lid worden

Lidmaatschap van de Vereniging van Vrienden van het Gevangenismuseum biedt een aantal voordelen. Het lidmaatschap geeft recht op:

 • Gratis toegang tot het Gevangenismuseum in Veenhuizen
 • Gratis toegang tot het museum de Gevangenpoort in Den Haag
 • Uitnodigingen voor tentoonstellingen
 • Toegang tot de jaarlijkse Spinhuislezing (Verslag lezing 2018 over TBS in Nederland)
 • Deelname aan excursies
 • Deelname aan de ledenvergadering
 • Inspraak in activiteiten van de Vrienden

Vrijdag 12 april a.s. gaan de leden van de vriendenvereniging op excursie naar de Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg. De Hunnerberg is een van de drie locaties van de RJJI. Deze locatie heeft plaats voor 72 jongeren tussen de 12 en 24 jaar. Het is de enige locatie waar ook meisjes verblijven.  Voor meer informatie over de inrichting:  https://www.dji.nl/locaties/justitiele-jeugdinrichtingen/rjji-de-hunnerberg/index.aspx

Ontvangst zal zijn om 13.15 uur, voor meer informatie en aanmelden neem contact op met de vriendenvereniging: vrienden@gevangenismuseum.nl 

Kosten

Een lidmaatschap van de Vriendenvereniging kost € 17,50 per persoon, per jaar. Een meerpersoons- of gezinslidmaatschap kost € 25,- per jaar. Wil je Vriend voor het leven worden? Dan betaal je eenmalig € 250,-.

Aanmelden als vriend

Wil je lid worden van de Vereniging van Vrienden van het Gevangenismuseum? Dat kan via ons e-mailadres: vrienden@gevangenismuseum.nl. Vermeld je naam, adres en het gewenste lidmaatschap (lid, duolid of gezin). Je krijgt dan een aanmeldingskaart en acceptgiro thuisgestuurd.

Comité van aanbeveling

In het Comité van aanbeveling van de Vereniging van Vrienden van het Gevangenismuseum zitten de volgende personen:

 • De heer drs. PJF Jägers, Directeur Generaal Rijksgebouwendienst (voorheen hoofddirecteur DJI)
 • De heer mr. H.C.J.L. Borghouts (oud Commissaris van de Koningin in Noord Holland)
 • De heer prof.dr. J.J.J. Tulkens, emeritus hoogleraar Universiteit Groningen (voorheen hoofd van de Directie Gevangeniswezen)

Schenken aan het museum

Het Gevangenismuseum staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41017874.

ANBI gegevens
Naam: Stichting Nationaal Gevangenismuseum
RSIN/Fiscaalnummer: 800.649.953
Contactgegevens: Oude Gracht 1, 9341 AA Veenhuizen
Bestuurssamenstelling: raad van toezicht
GEVA beleidsvisie
Beloningsbeleid: beloning vindt plaats conform de cao-verzelfstandige rijksmusea. Er vinden geen beloning plaats boven de zogeheten dg-norm
Doelstelling zie: GEVA jaarverslag 2018 DEF pagina
Uitgevoerde activiteiten zie: GEVA jaarverslag 2018 DEF pagina
Financiële verantwoording zie: GEVA jaarverslag 2018 DEF pagina

De Stichting Nationaal Gevangenismuseum heeft als statutair vastgelegd ten doel:

 1. het verkrijgen, in stand houden en beheren van een collectie van voorwerpen, documenten  en gebouwen, die een historische, cultuurhistorische of curiositeitswaarde vertegenwoordigen voor de Justitiële Inrichten in Nederland, de overzeese gebiedsdelen en de voormalige koloniën;
 2. het verkrijgen, beheren en in stand houden van een op de geschiedenis van Veenhuizen, gemeente Noordenveld, betrekking hebbende collectie;
 3. het tentoon-en overigens ter bezichtiging toegankelijk stellen van de hiervoor onder sub a.en b. bedoelde collectie;
 4. het geven van voorlichting en het organiseren van evenementen over het functioneren, nu en in het verleden, van de strafrechtspleging in Nederland en daarbuiten, met enige nadruk op de fase van de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf.

Pagina delen

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Oude Gracht 1, 9341 AA Veenhuizen, tel: 0592 - 388264, info@gevangenismuseum.nl

Volg ons
Volg ons

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Contact gegevens

Oude Gracht 1

9341 AA Veenhuizen

Tel: 0592 - 388264

info@gevangenismuseum.nl