fbpx
« overzicht

Steun het museum

 1. Home »
 2. Over het museum »
 3. Steun het museum

Steun het museum

Vrienden van het museum

De Vereniging van Vrienden van het Gevangenismuseum steunt de activiteiten van het Gevangenismuseum. De vrienden vormen het klankbord voor het museum, werken aan de promotie, realiseren schenkingen en organiseren jaarlijks een studiebijeenkomst (de zogenaamde Spinhuislezing). Ook maken zij de verwerving van objecten voor de vaste collectie mede mogelijk.

Lid worden

Lidmaatschap van de Vereniging van Vrienden van het Gevangenismuseum biedt een aantal voordelen. Het lidmaatschap geeft recht op:

 • Gratis toegang tot het Gevangenismuseum in Veenhuizen
 • Gratis toegang tot het museum de Gevangenpoort in Den Haag
 • Uitnodigingen voor tentoonstellingen
 • Toegang tot de jaarlijkse Spinhuislezing. Kijk hier voor een verslag van de lezing van 2019: Spinhuislezing 2019
 • Deelname aan excursies
 • Deelname aan de ledenvergadering
 • Inspraak in activiteiten van de Vrienden

Kosten

Een lidmaatschap van de Vriendenvereniging kost € 17,50 per persoon, per jaar. Een meerpersoons- of gezinslidmaatschap kost € 25,- per jaar. Wil je Vriend voor het leven worden? Dan betaal je eenmalig € 250,-.

Aanmelden als vriend

Wil je lid worden van de Vereniging van Vrienden van het Gevangenismuseum? Dat kan via ons e-mailadres: vrienden@gevangenismuseum.nl. Vermeld je naam, adres en het gewenste lidmaatschap (lid, duolid of gezin). Je krijgt dan een aanmeldingskaart en acceptgiro thuisgestuurd.

Schenken aan het museum

Het Gevangenismuseum staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41017874.

ANBI gegevens
Naam: Stichting Nationaal Gevangenismuseum
RSIN/Fiscaalnummer: 800.649.953
Contactgegevens: Oude Gracht 1, 9341 AA Veenhuizen
Bestuurssamenstelling: raad van toezicht
GEVA beleidsvisie
Beloningsbeleid: beloning vindt plaats conform de cao-verzelfstandige rijksmusea. Er vinden geen beloning plaats boven de zogeheten dg-norm
Doelstelling zie: GEVA jaarverslag 2018 DEF pagina
Uitgevoerde activiteiten zie: GEVA jaarverslag 2018 DEF pagina
Financiële verantwoording zie: GEVA jaarverslag 2018 DEF pagina

De Stichting Nationaal Gevangenismuseum heeft als statutair vastgelegd ten doel:

 1. het verkrijgen, in stand houden en beheren van een collectie van voorwerpen, documenten  en gebouwen, die een historische, cultuurhistorische of curiositeitswaarde vertegenwoordigen voor de Justitiële Inrichten in Nederland, de overzeese gebiedsdelen en de voormalige koloniën;
 2. het verkrijgen, beheren en in stand houden van een op de geschiedenis van Veenhuizen, gemeente Noordenveld, betrekking hebbende collectie;
 3. het tentoon-en overigens ter bezichtiging toegankelijk stellen van de hiervoor onder sub a.en b. bedoelde collectie;
 4. het geven van voorlichting en het organiseren van evenementen over het functioneren, nu en in het verleden, van de strafrechtspleging in Nederland en daarbuiten, met enige nadruk op de fase van de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf.

Pagina delen

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Oude Gracht 1, 9341 AA Veenhuizen, tel: 0592 - 388264, info@gevangenismuseum.nl

Volg ons
Volg ons

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Contact gegevens

Oude Gracht 1

9341 AA Veenhuizen

Tel: 0592 - 388264

info@gevangenismuseum.nl