1
1

Raad van Toezicht > De Stichting Nationaal Gevangenismuseum heeft een Raad van Toezicht (RvT). Deze raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in het museum. De raad staat de directie met raad terzijde en grijpt waar nodig in.
De RvT richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van het Gevangenismuseum en weegt daarbij de belangen af van de bij het museum betrokkenen. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en vergadert als regel eens per twee maanden in aanwezigheid van de directeur.

Periodiek evalueert de RvT het functioneren van het toezicht en het bestuur aan de hand van de Governancecode Cultuur. Zie www.governancecodecultuur.nl

 

Leden Raad van Toezicht Nationaal Gevangenismuseum

Dhr. F.W.M. (Frans) Kevenaar, Vlaardingen, voorzitter
Dhr. drs. R. (Ritzo) Bloem, Gieten, penningmeester

Dhr. J. (Jacco) Groeneveld, Harmelen, lid

Mw. drs. M. (Maria) Jongsma, Haren, lid

Mw. H.R. (Ria) Oosterop-van Leussen, Graft, lid
Mw. drs. J.M. (Annemarie) Pannekoek - van Toor, Zuidlaren, lid
Dhr. drs. O.P. (Obe) Veldman, Midlum, lid


Rooster van Aftreden

Het Jaarverslag 2015 van de Raad van Toezicht van het Gevangen ismuseum leest u hier.

Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u hiermee akkoord gaat. Ik accepteer cookies van deze website.

Akkoord